פתיחת עוסק פטור במס ערך מוסף


פתיחת עוסק פטור במס ערך מוסף

יש להגיע לתחנת מע"מ בצרוף צילום תעודת זהות וחוזה שכירות של מקום העסק. 

אם בידך תעודת עיסוק יש להביא אותה עמך. אתה משוייך לתחנת מס ערך מוסף הקרובה למקום העסק שלך.  

יש למלא טופס פתיחת עוסק פטור במע"מ - הורד טופס

יש למלא בטופס פתיחת עוסק פטור שם העוסק, כלומר שמך הפרטי, שם העסק, השם שתרצה לקרוא לעסק שלך וכן מספר העוסק שהינו מספר תעודת הזהות שלך.

יש למלא בדיוק את כתובת העסק, כתובת להתכתבות וכן כתובת המגורים שלך.

יש לרשום בטופס פתיחת עוסק פטור את המחזור השנתי שעל פיו ייקבע מעמד העוסק בסכום הנמוך מתקרת העוסק הפטור השנתית אשר נקבעה. כך תסווג להיות עוסק פטור.