פתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי


פתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי

יש להגיע למשרדי ביטוח לאומי הקרובים למקום מגוריך ולעדכן שהתחלת לעבוד בעסקך בטופס פתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי הורד טופס.

הסבר למילוי טופס דין וחשבון רב שנתי בביטוח לאומי: 

חלק 1:  פרטים אישים

יש למלא בחלק זה את פרטיך האישים, שם משפחה, שם פרטי, מצב משפחתי,כתובת.

חלק 2: פרטי חשבון הבנק של המבוטח

יש למלא פרטי בנק, שם בנק,סניף ומספר חשבון.

חלק 3: עיסוק והכנסות

בחלק זה יש לעדכן את עיסוקך בשנתים האחרונות ולצרף אישורים.

יש לציין מאיזה תאריך עד איזה תאריך הנך, עובד, לא עובד,תלמיד על יסודי,עובד במשק בית, חייל סדיר, חייל קבע, שירות לאומי, תלמיד ישיבה,סטודנט וכ....

כמו כן יש לציין הכנסה שאינה מעבודה, הכנסה ב, ומקור הכנסה.

הכנסה שאינה מעבודה הינה הכנסה משכירות או ריבית על השקעות, הכוונה להכנסות פסיביות.

חלק 4: עובד עצמאי, הודעה על פתיחת תיק

בחלק זה יש לעדכן את התאריך שהתחלת לעבוד כעצמאי ולעדכן את ממוצע שעות העבודה שלך לשבוע בעסק, כמו כן לציין ממוצע הכנסה חודשית.

כמובן שבשלב זה של פתיחת העסק אינך יודע מה יהיו ההכנסות ולכן מבצעים הערכה.

שים לב!

ביטוח לאומי מגדיר 3 קריטריונים להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי.

א. עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.

ב. ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.

ג. עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

כל הקריטריונים הנ"ל הינם מתיחסים לפעילותך בעסק שלך בלבד

כך שבמידה ואינך עונה על אחת  מהקריטריונים לא תכלל בהגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי ולא תשלם ביטוח לאומי על הכנסתך מעסקך.

השכר הממוצע לצורכי ביטוח לאומי נקבע בשנת 2017 בסך של 9,673 ש"ח לחודש.