שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטורהמוסד לביטוח לאומי מגדיר 3 תנאים לחיוב בדמי ביטוח לאומי על הכנסה מעסק:

1. העוסק הפטור עובד בעסקו 20 שעות בשבוע בממוצע.

2. ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק היא לפחות 50% משכר ממוצע במשק. -( כלומר במידה והכנסתך מהעסק בחודש הינה מעל 4,837 ש"ח תשלם דמי ביטוח לאומי)

3. העוסק הפטור עובד בעסקו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית מהעסק היא לפחות 15%מהשכר הממוצע.

(כלומר במידה והכנסתך הינה מעל 1451 ש"ח בחודש והנך עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע)

השכר הממוצע בשנת 2017 נקבע בסך של 9,673 ש"ח


שים לב: במידה ואינך עונה על התנאים הנ"ל לא תהיה מבוטח בדמי ביטוח לאומי ולא תשלם ביטוח לאומי על הכנסתך מהעסק וזה עד תקרה

 חודשית של 25% משכר ממוצע במשק.


להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעוסק פטור לשנת 2017 לעצמאים מגיל 18 ועד גיל פרישה:


עד שכר ממוצע של 5,804 ש"חמעל 5,804 ש"ח ועד תקרה מירבית של 43,240 ש"ח
דמי ביטוח לאומי 2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.10%5%
סה"כ5.97%17.83%


מעל תקרה מירבית של 43,240 ש"ח לחודש לא משלמים דמי ביטוח לאומי.

לעניין הכנסה לצרכי הביטוח הלאומי מתכוונים לרווח.