מעוסק פטור לעוסק מורשה / מעוסק מורשה לעוסק פטור


מעוסק פטור לעוסק מורשה -במידה ועברת בשנת מס את תקרת ההכנסות השנתית לעוסק פטור יש לעדכן את מס ערך מוסף- במקרה זה אתה הופך להיות עוסק מורשה.
יש לשלם את תשלום המע"מ בגין החריגה שעולה על תקרת ההכנסות לעוסק פטור. איך יודעים כמה מע"מ צריך לשלם כשעוברים את תקרת ההכנסות לעוסק פטור?
לדוגמה: בשנת 2016 תקרת ההכנסות לעוסק פטור הינה בסך של 99,006 ש"ח באותה שנה עברת את תקרת ההכנסות והתקבלו בידך הכנסות בסל של 150,000 ש"ח.
יש לשלם למע"מ את המס על ההפרש. החישוב מתבצע כך: ההפרש בין 150 אלף לתקרה הינו 50,994 ש"ח.
מסכום ההפרש נחלץ מע"מ 50,994/1.17 שווה ל 43,585
סך המע"מ לתשלום הינו 7,409 ש"ח.

מיום שעברת את מחזור תקרת ההכנסות לעוסק פטור תוכל לקזז את רכיב המע"מ בהוצאות שיש לך בעסק מול המע"מ לתשלום שנוצר מההכנסות.
שים לב- יש חשיבות לרישום נכון במס ערך מוסף, כעוסק פטור או כעוסק מורשה, למה הכוונה?
במידה והחלטת מלחתכילה להרשם במס ערך מוסף כעוסק פטור ותרצה לעבור במהלך השנה לעוסק מורשה, למרות שאינך עובר את תקרת ההכנסות לעוסק פטור, תאלץ לשכנע את מע"מ כי צפוי לחול שינוי ניכר בעסקך ואתה מבקש לעבור להיות עוסק מורשה. פעמים רבות תחנות מע"מ אינם מאפשרות לעוסקים פטורים אשר נרשמו לראשונה כעוסקים פטורים להיות עוסקים מורשים כאשר אינם עברו את תקרת ההכנסות השנתית לעוסק פטור.
ממולץ לקבל ייעוץ מתאים מאיש מקצוע כרואה חשבון.

מעוסק מורשה לעוסק פטור - במידה ועברת את תקרת ההכנסות לעוסק פטור והפכת להיות עוסק מורשה לא תוכל לשוב ולהיות עוסק פטור למשך שנתים.
תאלץ להוכיח מחזורי פעילות נמוכים במשך שנתים כדי לשוב להיות עוסק פטור.


הערת הכותב: איני חושב שזה "רע" או "טוב" להיות עוסק פטור או עוסק מורשה, ישנם שיקולים משתנים בהתאם לאופי פעילות העסק הצפי לעתיד ועוד.
ממולץ לקבל ייעוץ מתאים.