מדרגות מס עוסק פטור 2017



על פי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה, שיעורי המס לשנת 2017 על הכנסה מיגיעה אישית קריי מעסק או משכורת הינם:

הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס 
עד 6,22010%עד 74,64010%
מ6,221 עד 8,92014%מ74,641 עד 107,04014%
מ8921 עד 14,320 20%מ107,041 עד 71,840 20%
מ14,321 עד 19,90031%מ171,841 עד 238,80031%
מ19,901 עד 41,410 35%מ238,801 עד 496,92035%
מכל שקל נוסף 47%מכל שקל נוסף47%


המס משולם בגין הכנסה מהשקל הראשון אך לכל תושב בישראל מגיע נקודות זיכוי, לגבר מגיע 2.25 נקודות בשנה

ולאישה מגיע 2.75 נקודות.

שווי נקודת זיכוי הינו 2,592 ש"ח.