התנהלות שוטפת עוסק פטור


דיווח שוטף למע"מ עוסק פטור - אין דיווחים! כן עוסק פטור לא צריך לדווח למע"מ בשוטף, הדיווח של העוסק הפטור למע"מ מסתכם פעם בשנה בהצהרת עוסק פטור.

דיווח שוטף למס הכנסה עוסק פטור -לאחר שיפתח לך תיק העוסק פטור ברשות המיסים תקבל הודעה הביתה על פתיחת תיק במס הכנסה.
בהתאם למצב האישי וסוג העסק שלך מבחינת סיווג ענפים יוחלט האם לחייב אותך במקדמות מס על חשבון המס השנתי. למעשה מס הכנסה אינו רוצה להמתין לסוף השנה כדי לקבל את המס המגיע לו והוא דורש מקדמת מס על החשבון השנתי.
מקדמות מס מדווחים כל חודשיים, לדוגמה: בגין חודשי דיווח ינואר פברואר יש לדווח מקדמות מס עד ל15 בחודש מרץ.
בגין חודשים מרץ אפריל יש לדווח עד ה15 למאי, בגין חודשים מאי יוני יש לדווח עד ה15 ביולי וכן הלאה.
דיווח מקדמות מס הכנסה יכול שיעשה על יד מילוי פנקס המקדמות שנשלח אליך הביתה כאשר שלחו לך מכתב הודעה על פתיחת התיק. תשלום מקדמת המס יעשה באמצעות הפנקס באחד מסניפי הדואר. ניתן גם לשלם מקדמות מס הכנסה באופו מקוון בכרטיס אשראי.
מקדמת המס מחושבת כאחוז ממחזור ההכנסות שלך. במידה ולא היה לך הכנסות באותו חודש יש חובה לדווח על כל מקרה.
 במידה והנך עובד עם מייצג כמו רואה חשבון תוכל לבצע תכנון מקדמות מס כך שתשלום המס במהלך השנה יהיה אופטימלי.
מייצג רואה חשבון יכול לבטל, להקטין ואף להגדיל את מקדמת המס.דיווח שוטף לביטוח לאומי עוסק פטור- ביטוח לאומי יש לשלם כל חודש, לאחר פתיחת תיק עוסק פטור ישלח אליך הודעה מביטוח לאומי שנפתח לך תיק עצמאי בביטוח לאומי.
בנוסף תקבל הביתה פנקס מביטוח לאומי שבו תוכל לשלם את מקדמת דמי הביטוח הלאומי כל חודש באופן שוטף. המקדמה שנקבעה הינה על פי ההכנסה שדיווחת בטופס פתיחת תיק עוסק פטור בביטוח לאומי. ניתן להגדיל להקטין ואף לצאת מהגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי וכך לא לשלם ביטוח לאומי בשוטף במהלך השנה.
קביעת תשלום הביטוח הלאומי השנתית תקבע כאשר יתקבל הדוח השנתי ממס הכנסה אשר יגש להגיש בסוף השנה.