הצהרת עוסק פטור למע"מ


בכל שנה קלנדרית בתחילת חודש ינואר ישלח אליך מכתב לדיווח הצהרת עוסק פטור, המכתב נשלח על פי תקנה 15 לתקנות מע"מ(רישום) התשל"ו 1976 שם נקבע כי עוסק פטור יצהיר עד ה31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.
מכתב הצהרת עוסק פטור נראה כך:


מכתב הצהרת עוסק פטורשים לב! יש לדווח על סך ההכנסות שהיו לך בשנת המס, הכוונה להכנסות לא רווח. 
איך מדווחים על הצהרת עוסק פטור? יש לסכום את סך הקבלות שהוצאת ללקוחות שלך במהלך שנת המס (אשר ראשיתה ביום פתיחת התיק ועד ל31 לדצמבר או מיום 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בשנה העוקבת לפתיחת התיק) יש לדווח במכתב את הסכום של סך ההכנסות שהיו לך ולשלוח לכתובת שמופיעה על המכתב.
ניתן גם לדווח על סך ההכנסות בדיווח מקוון הצהרת עוסק פטור
במידה ואין לך כל פעילות עסקית בתיק, ניתן להגיש בקשה לסגירת תיק עוסק פטור.