מידע לעוסק פטור


מדרגות מס עוסק פטור 2017

מס הכנסה הוא פרוגרסיבי, כך שחישוב המס הינו שנתי על פי מדרגות המס. המס מחושב מהכנסה של השקל הראשון אך לכל תושב ישראל יש נקודות זיכוי אשר מפחיתות את חבות המס.

קרא עוד

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

גם עוסק פטור שיש לו הכנסה מעסק הינו כמו כל עצמאי שחייב בדמי ביטוח לאומי. על פי המוסד לביטוח לאומי ישנם 3 תנאים שעמידה בהם תחייב בדמי ביטוח על הכנסתך מעסק.

קרא עוד

הוצאות מוכרות עוסק פטור

על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הוצאה תותר בניכוי אם שימשה לצורך הפקת ההכנסה. מה זה תותר בניכוי? האם אני מקבל החזר ממס הכנסה?

קרא עוד

התנהלות שוטפת עוסק פטור

דיווח עוסק פטור למע"מ, דיווח עוסק פטור מס הכנסה - מקדמות מס, דיווח עוסק פטור ביטוח לאומי

קרא עוד

מעוסק פטור לעוסק מורשה / מעוסק מורשה לעוסק פטור

במידה ועברת את תקרת ההכנסות השנתית לעוסק פטור תהפוך להיות עוסק מורשה. מה זה עוסק מורשה?

קרא עוד

הצהרת עוסק פטור למע"מ

מה זה הצהרת עוסק פטור למע"מ, סנקציות על אי דיווח. מה מע"מ רוצה לבדוק?

קרא עוד