מחזור עוסק פטור


תקרת ההכנסות השנתית לעוסק פטור מתעדכנת בכל שנה בחודש ינואר.
כל שנה התקרה מתעדכנת בהתאם לפרמטרים הנבדקים על ידי רשות המיסים.
תקרת ההכנסות לעוסק פטור נקבעה בשנת 2017 בסך של  98,707 ש"ח
תקרת ההכנסות לעוסק פטור בשנת 2016 בסך של 99,006 ש"ח
תקרת ההכנסות לעוסק פטור בשנת 2015 סך של 100,000 ש"ח
תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2014 סך של 79,482 ש"ח
תקרת ההכנסות עוסק פטור בשנת 2013 סך של 77,993 ש"ח

מחזור עוסק פטור