עוסק פטור עבודה מהבית


29 Jan
29Jan


בעלי עסקים רבים  נוטים כיום לעבוד מהבית ולנהל עסק מבית המגורים.
עבודה מהבית מאפשרת לחסוך בדמי שכירות של משרד, חוסכת בארנונה עסקית יקרה המוטלת על משרדים וכן חוסכת זמן יקר בנסיעות למקום העבודה.

הוצאות שכירות משרד מחוץ לבית המוגרים ניתן להכיר במלוא ההוצאה וכן בכל ההוצאות הנלוות, כאשר עובדים מהבית העניין נהיה טיפה מורכב יותר.
היות ורק חלק מבית המגורים משמש לצורך העסק שלך תוכל להכיר רק בחלק מהוצאות הבית לצורך העסק.

עבודה מבית המגורים מאפשרת הכרה בהוצאות הבית באופן יחסי!

כך לדוגמה בבית שבו יש 4 חדרים יש להקצות חדר אחד בבית אשר יהווה מקום עבודה ובו יוגדר מקום העסק.
הכרה בהוצאות הבית יהיו בשיעור יחסי כיחס של מספר החדרים בבית, קריי בבית שיש בו 4 חדרים וחדר אחד משמש כמקום עבודה יהיה ניתן להכיר רק ברבע מהוצאות הבית.

איזה מהוצאות בית אפשר להכיר בעסק כאשר העסק מנוהל מבית המגורים?

  • כאשר מנהלים עסק מבית המגורים ניתן להכיר בהוצאות חשמל הבית, הוצאות ארנונה ביתית, הוצאות גז, הוצאות וועד בית, אחזקה שוטפת.
    לא ניתן להכיר בהוצאות שכירות מבית המגורים היות ותצטרך לקבל מהמשכיר אישור ניכוי מס במקור והוא כמובן שלא יוכל או ירצה לתת לך כי כך יהפוך את בית המגורים שלו לשימוש עסקי. במידה והבית בבעלותך ויש על הבית משכנתא, תוכל להכיר בהוצאות הריבית על המשכנתא כמו כן תוכל להכיר בפחת על הנכס.
    הוצאות קן טלפון מבית המגורים-  ניתן להכיר ב80% מהוצאות.
    הוצאות אוכל מבית המגורים לא יותרו כלל.
    ניתן כן להכיר בכיבודים כגון קפה,תה,סוכר, עוגיות, הוצאות כיבודים יותרו ב80% מסך ההוצאה.


הכלל הוא שבמידה וניתן לבצע הפרדה בין הוצאות העסק בבית המגורים להוצאות הבית ניתן להכיר בהוצאה.
 במקרה ואין מונים נפרדים נהוג להשתמש בכלל אצבע המתיר להכיר ביחס של 25% עד 30% מהוצאות הבית אשר משמשות את שטח העסק בבית המגורים.

הערה חשובה- בכל מקרה אסור להכיר בשיעור של יותר מ50% אחרת מנהל מיסוי מקרקעין יכול לטעון כי דירתך שימשה לעסק ואינה משמשת למגורים ולכך משמעויות למס שבח!


מומלץ לקבל ייעוץ מתאים. 

במידה ואין אפשרות להפריד בין שטח העבודה בבית לשטח הבית מכל סיבה שהיא ולא ניתן להסביר הפרדה בין הוצאות הבית להוצאות העסק לא תותר ההוצאה כלל.
במידה ואתה מנהל משרד מחוץ לבית וטוען שיש לך משרד נוסף בבית- במצב זה לא תוכל להכיר בהוצאות הבית בעסק, במקרה זה יש לבחור או זה או זה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.