הצהרת הון לעוסק פטור


22 Feb
22Feb


כעבור שנה מיום פתיחת העסק ולעיתים אף לפני ישלח אליך הביתה דוח הצהרה על נכסים והתחיבויות ל31 בדצמבר, דוח זה נקרא הצהרת הון.

מה זה הצהרת הון ?
הצהרת הון הינה דרישה של פקיד השומה לקבל תמונת מצב על הנכסים וההתחיבויות שלך לתאריך נתון.
למה שלחו לי הצהרת הון ?
הצהרת הון נשלחת לכל מי שפותח עסק. הצהרת הון הראשונה נשלחת בסמוך למועד פתיחת העסק ומטרתה לקבל תמונת מצב על הנכסים וההתחיבויות שלך לתאריך נתון אשר סמוך למועד פתיחת העסק שלך.
למה משמשת הצהרת ההון?
הצהרת ההון משמשת ככלי ביד פקיד השומה על מנת להתחקות אחר כספים לא מדווחים.
כמו שנכתב לעיל, הצהרת הון ראשונה נשלחת סמוך למועד פתיחת העסק וכעבור כמה שנים נוספות ישלחו לך הצהרת הון נוספת.
לאחר שתתקבל הצהרת ההון הנוספת ישוו בין ההון שדווח בהצהרת הון הראשונה לבין ההון שדווח בהצהרת הון השניה וינסו להבין אם יש הסבר הגיוני לגידול בהון אשר תואם לדיווחים
לאורך השנים בדוחות השנתים המוגשים בכל שנה.
הצהרת הון הראשונה הינה החשובה ביותר מבין הצהרות ההון ואין להקל ראש במילוי ההצהרה , הסיבה לכך הינה כי הצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס השוואה להצהרת ההון השניה ולכן חשוב שתהיה כמה שיותר גבוהה כך שאין מקום ל"הצטנע".
על מה יש לדווח בהצהרת ההון?
בהצהרת ההון יש לדווח על כל הנכסים שלך ועל כל ההתחיבויות שלך בארץ ובעולם ליום הצהרת ההון.
1.נכסי מקרקעין: חוזים של רכישה ומכירה של דירות ובתים, קרקע הקיים בבעלותך ליום הצהרת ההון.
תשלומי דמי מפתח, תשלומי מס שבח, שכ"ט עו"ד ברכישה ומכירה, דמי תיווך וכ..
שיפוצים : שיפוצים שנעשו בדירה בבעלותך או בנכס מקרקעין הנעשה בבעלותך - יש לצרף מסמכים.
2.חייבים: אנשים שחייבים לך כסף, יש לצרף הסכם חוב, מה סכום החוב, מה תנאי ההחזר.
3.מזומנים וחשבון בנק: אישור יתרה מכל הבנקים שבהם יש לך חשבון,  יש לצרף אישור יתרת בנק גם שלך וגם של חשבון של אישתך וילדך עד גיל 18.
יש להצהיר על מזומנים שאתה מחזיק ליום ההצהרה.
4.תוכניות חסכון: יש לכלול את הפרטים הבאים, שם קופת הגמל, תוכנית החסכון והבנק, תאריך רכישה או הצטרפות והסכום בשקלים.
5. כלי רכב, כלי תעופה וכלי תחבורה אחרים
6.תכולת בית: מוצרי חשמל, כלי נגינה, תמונות, שטיחים, עתיקות וכדומה בסכום שעלות כל פריט מעל 300 ש"ח וברכישה חדשה בסכום שעלות כל פריט מעל 3,000 ש"ח.
תכשיטי זהב, וידאו, די וי די טלוויזיות וכדומה.
7.זכאים: הלוואות שאתה חייב לאנשים או לבנקים, אישורים על כך.
במידה ויש משכנתא יש לצרף אישור על גובה משכנתא ליום הצהרת ההון.
8.ניירות ערך בורסה: אישור הבנק על יתרת ניירות ערך שיש לך בתיק ההשקעות לתאריך הצהרת ההון. יש לפרט לגבי סוגי ניירות ערך.
9.אישור יתרות מטבע חוץ: יש לדווח על יתרת מטבע חוץ, דולר יורו פרנקים וכדומה.
10.מט"ח במזומן: סכום מטבע חוץ שברשותך במזומן
11.נדל"ן בחוץ לארץ או כל נכס אחר המצוי בחו"ל יש לדווח.
12.פיקדונות זרים: דיווח על פיקדונות מטבע חוץ.


הצהרת הון הינה מורכבת ויש לערוך אותה במדויק ולא להחסיר פרטים, דיווח כוזב בהצהרת הון הינה עבירה פלילית! 

אין לי נכסים ואין לי התחיבויות, על מה לדווח בהצהרת הון ?
גם אם אין בבעלותך רכוש עליך לדווח על פי הכללים המתאימים לדיווח כאשר אין רכוש או התחיבות בבעלותך.

האם כל שנה צריך להגיש הצהרת הון ?
הצהרת הון נשלחת סמוך למועד פתיחת העסק ולאחר מספר שנים. הצהרת הון אינה נשלחת כל שנה. אין מספר מדויק של שנים שיעברו עד לשליחת הצהרת ההון הבאה והדבר תלוי בנתונים הקיימים אצל רשות המיסים ובהתאם לגידול בדיווחים שלך.
כן יכול להיות גם שלא ישלחו לכם הצהרת הון 10 שנים!!

הועברו לי כספים מבן משפחה ושלחו לי הצהרת הון, מה עושים?
יש לקבל ייעוץ פרטני ומתאים וכל מקרה לגופו

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.